English Online for Admin Staff

สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการ English Online for Admin Staff ภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากร  HRD001-Level 1  เป็นการอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านระบบ iLearn ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 65- มีนาคม 66)

ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการ วันอังคารที่ 29 พ.ย. 65 เวลา 10.00-11.30 น.
เพื่อรับฟังคำแนะนำการอบรม และการเข้าระบบ iLearn
  • LEVEL 1 – HRD001  
  • อบรมออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ iLearn
  • จำนวน 4 โมดูล (โมดูลละ 1 เดือน) รวมระยะเวลา 4 เดือน
  • อบรม ธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566
  • Link ปฐมนิเทศโครงการ จะส่งให้ผู้สมัครอีกครั้งทางอีเมล

+++++ หมดเขตรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2565+++++

 

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X