ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 1

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันพุธที่ 20 กันยายน  2566 ณ ห้อง Auditorium 11-101 ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร 

บุคลากรใหม่สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพิ่มเติมได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940