ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 3

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม  2566 ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

บุคลากรใหม่สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพิ่มเติมได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940