Thailand Lifelong Learning

งานแสดงสินค้าที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมแนวคิดด้านการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

Photo Credit : ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก thailandlifelonglearning.com