ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก

📣 อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ EDU SHARE ONLINE เปิดการอบรมออนไลน์ฟรีให้แก่บุคลากรผู้สนใจทั่วไปหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้ 📍เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12 -17 ตุลาคม 2565
1. โครงการ Mindset for Educator
(วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.)
2. Constructivism กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.)
3. Englishization for ALL?
(วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.)

Photo Credit และ ขอขอบคุณข่าวจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X