อบรมฟรีมีเกียรติบัตร

📣 อบรมภายนอก ฟรี

เปิดลงทะเบียนแล้วจ้า #EDUSHARE6 #อบรมออนไลน์ #อบรมฟรี #มีเกียรติบัตร
ระหว่างวันที่ 12-22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 📌ที่เว็บไซต์ https://edu.buu.ac.th/edushare

📣 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมออนไลน์ในโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า EDU SHARE ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Driving Education for Sustainable Development Goals (SDGs)” จำนวน 13 หัวข้อ หัวข้อละ 270 ท่าน ฟรี!!!

📍โดยเปิดให้ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ลงทะเบียนในวันที่ 12-22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่เว็บไซต์ https://edu.buu.ac.th/edushare

เงื่อนไขการลงทะเบียน

1⃣ ในแต่ละช่วงเวลา สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น หากพบว่าท่านลงทะเบียนหัวข้ออื่นในช่วงเวลาเดียวกันจะขอตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียน
2⃣ หลังจากลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับข้อความในอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้
3⃣ ก่อนวันอบรม 1 วัน ทางทีมผู้จัดจะจัดส่งหมายเลขและลิงก์ห้อง ZOOM ให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
4⃣ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ใน line openchat https://bit.ly/edushare-openchat ของโครงการฯ

ติดตามการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม

💙 facebook https://www.facebook.com/eduburapha
💚 line openchat https://bit.ly/edushare-openchat
ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบูรพา 

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X