แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565-2569

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

แผนพัฒนาบุคลากร (.PDF) คลิกด้านล่าง

* คณะ/หน่วยงานต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสำนักงานพัฒนาบุคคล โทร. 5941

** ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2565-2569 (แผนฉบับใหม่) ได้ที่เว็บไซต์
สำนักงานวางแผนและพัฒนา

Loading

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X