ชั้นหนังสือ : ว่างๆ.. มาอ่านด้วยกัน

หนังสือใหม่น่าสนใจ!!

Credit : สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

เรื่องของสูตรคำนวณ

Credit : SE-ED แจกหนังสือ พื้นฐานสำคัญสำหรับการคำนวณบน Excel เช่น เรื่องของตัวแปรและตัวดำเนินการต่าง ๆ  หลักการคำนวณใน Excel รวมไปถึงการสร้างสูตรคำนวณ

หอสมุดแห่งชาติ แจก e-book ฟรี

Credit : หอสมุดแห่งชาติ
แจก e-book  ฟรี!! กว่า 2,300 เล่ม
ที่ website หรือ application “2ebook Library” 
รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS
และ Android 

50 เรื่องที่ต้องอ่าน

Credit : สสส

หนังสือ – วรรณกรรม 50 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโต
สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา

Credit : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

หนังสือความรู้เบื้องต้น ด้านทรัพย์สินทางปัญญา guidebook ความรู้พื้นฐานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่พาให้เราไปรู้จักเรื่อง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์เเละอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ ฯลฯ
cup, coffee, basket-791072.jpg

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X