วิดีโอความรู้

♥ “เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร”  Personal Development Tools
Credit : Mook HRD

♥ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเกษณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 2565
Credit :  สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท) ThaiPod 

♥ “ยากไป” “ไม่มีทาง” “เป็นไปไม่ได้” คุณกำลังขาด Growth Mindset อยู่หรือเปล่า?

♥ คนสำเร็จไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด แต่คือคนปรับตัวได้ดีที่สุด

♥ เทคนิคการเล่าเรื่อง – สื่อสารให้เข้าเป้าแบบ Ted Talks

♥ วิธี Coaching ที่ทำให้คนพัฒนา และทำงานได้เต็มขีดความสามารถ

♥ Google Drive

♥ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในสายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X