หลักสูตรออนไลน์

In-Hourses Training
for RSU Staff

In-Hourses Training for RSU Staff ท่านสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ e-Learning ของศูนย์บริการวิชาการ – RSU Cyber University
[ Login และ Password ด้วย รหัสบุคลากร ]
* เข้าระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อ โทร.4160 

หลักสูตรออนไลน์จากสถาบันภายนอก

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
office, desk, business-925806.jpg
++ EXCEL โปรแกรมพื้นฐานที่ทุกคนควรเรียน !! ++

**หมายเหตุ : ท่านสามารถเลือกดูหลักสูตรอบรมจาก Thai MOOC / CHULA MOOC เพิ่มเติมได้

เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X