เครื่องมือช่วยสอน (Teaching Tools)

มาเรียนรู้ เกมสนุกๆ  เทคนิค เครื่องมือช่วยสอนง่ายๆ ได้ที่นี่

ขอขอบคุณ Youtube : TEACHDENT SHARED

1. นำเข้าสู่บทเรียน
2. การจัดการชั้นเรียน
online classes, online, letters-5556840.jpg
3. เกมตอบคำถามห้องเรียนแตก
4. เกมทบทวนความรู้ ส่งให้นักเรียนเล่น
5. ระดมสมอง นำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์
6. เกมออฟไลน์ ใช้สอนออนไลน์ได้
virtual learning, online, learn-5550480.jpg
7. ประเมินผลอย่างง่าย (สอบ+ใบงาน)
8. ทบทวนความรู้ ใน-นอกชั้นเรียน
(ภาพ+วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์)
heart, love, keyboard-3698156.jpg
9. รายการเกมโชว์ เกมเปิดแผ่นป้าย

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X