แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 🧑🏻‍💻

อ่านรายละเอียด ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม
(พิจารณาระบบIDP ภายใน 30 มิ.ย. 67)

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร

รูปแบบการพัฒนาบุคลากร มี 3 รูปแบบ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

ว่างๆ มาอ่านหนังสือด้วยกัน

หอสมุดแห่งชาติแจก e-Book ฟรี!!

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก สำนักงาน Wisdom Media

“คุณภาพของบุคลากร คือ คุณภาพขององค์กร”

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในหัวข้อ  แนวทางการเขียนผลงานหนังสือ/ ตำรา และการเขียนบทความวิจัย ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567  ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2...

Read More

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริการเหนือความคาดหมาย”  ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันที่ 28 พฤษภาคม  2567  ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center 28...

Read More

L E A R N I N G 

ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเราที่ "HRD OPEN CHAT" 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร

Personal Development Tools
(Credit : Mook HRD)

"training is an investment in the future of your business"

"education is the most powerful weapon which you can use to change the world"

โครงการของเรา

อบรมในชั้นเรียน
0
อบรมออนไลน์
0
โครงการของเรา
0
In-Hourses Training for RSU Staff

ท่านสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ e-Learning ของศูนย์บริการวิชาการ RSU Cyber University
[ Login และ Password ด้วย รหัสบุคลากร ]

Tel:

โทร.02-791-5939-41

Email:

hrd@rsu.ac.th

Open Hours:

Mon-Fri: 8.30am - 4.30pm

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X