🏅 การจัดการความรู้ (KM)

รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
ประจำปี 2565

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร

รูปแบบการพัฒนาบุคลากร มี 3 รูปแบบ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 🧑🏻‍💻

อ่านรายละเอียด ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก สำนักงาน Wisdom Media

“คุณภาพของบุคลากร คือ คุณภาพขององค์กร”

ข่าวประชาสัมพันธ์
coffee, cup, porcelain-791438.jpg
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร

Personal Development Tools
(Credit : Mook HRD)

"training is an investment in the future of your business"

"education is the most powerful weapon which you can use to change the world"

โครงการของเรา

0
อบรมในชั้นเรียน
0
อบรมออนไลน์
0
โครงการของเรา
In-Hourses Training for RSU Staff

ท่านสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ e-Learning ของศูนย์บริการวิชาการ
RSU Cyber University
[ Login และ Password ด้วย รหัสบุคลากร ]

Tel:

โทร.02-791-5939-41

Email:

hrd@rsu.ac.th

Open Hours:

Mon-Fri: 8.30am - 4.30pm

 32,762 total views,  64 views today