ข่าวประชาสัมพันธ์

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในหัวข้อ  แนวทางการเขียนผลงานหนังสือ/ ตำรา และการเขียนบทความวิจัย ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567  ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center 25 มิถุนายน 2567 13.00-16.00 น. วิทยากร ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วีระ สมบูรณ์...

Read More
การบริการเหนือความคาดหมาย

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริการเหนือความคาดหมาย”  ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันที่ 28 พฤษภาคม  2567  ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center 28 พฤษภาคม 2567 13.30-15.30 น. วิทยากร อ. กฤศ แก้วประเสริฐ  จาก Gen I Intention Co.,Ltd....

Read More
ประชุมบุคลากรประจำปี 2567

ประชุมบุคลากรประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดงานประชุมบุคลากรประจำปี 2567 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566  หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Read More
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 3

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Read More
2024 Innovative English

สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “2024 Workshop of Innovative English Language Teaching for the 21st Century and Beyond”  ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  **...

Read More
Active Learning

หลักสูตร “Active Learning” ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา” พุธ 27 มีนาคม 2567 (08.30-16.30 น.)ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ผู้สนใจทั่วไป รับสมัครเพิ่มเติมจำนวน 30 ท่าน !! วิทยากร...

Read More
สัปดาห์ห้องสมุด

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต  ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน “สัปดาห์ห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณอาคารหอสมุด โดยในงานจะมีการบรรยายพิเศษ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินทองต้องวางแผน ตอนคุยฟุ้งเรื่องเงินทอง “Money Talk เรียนรู้การใช้เงินให้เป็น” 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง Study Room ชั้น...

Read More
อบรมภายนอก

โลกไม่หยุดนิ่ง… คุณเองก็อย่าหยุดพัฒนา!! ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว การหยุดนิ่งอยู่กับที่หมายถึงการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  AFAST โปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและเติมเต็มความรู้ พร้อมให้คุณก้าวทันทุกความท้าทาย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยไหน วัยเรียน: เสริมสร้างทักษะและความรู้เพื่อคว้าโอกาสทางการศึกษาวัยทำงาน: พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เติบโตในสายงานวัยเกษียณ: เรียนรู้สิ่งใหม่ เติมเต็มชีวิต พบกับความสุข AFAST ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์แบบ  อย่ารอช้า!!  เริ่มเรียนได้แล้วที่นี่ เรียน CLICK HERE !!  เริ่มเรียนได้แล้วที่นี่ https://pmddata.teachable.com/นอกจากนี้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/phonlamuengdee #SCB #SCBAcademy #PMAT #AFAST #digitalskill  #selfmasteryskill  #cognitiveskill #teamcollaborationskillPhotoCredit ขอขอบคุณ...

Read More
English Integration Day

+++ รับสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน +++ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กิจกรรมวันภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ” English Integration Day ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301  ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  8...

Read More
อบรมภายนอกมีค่าใช้จ่าย

อบรมภายนอก มีค่าใช้จ่าย 1) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตร์ศึกษาอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่นี่ 2)...

Read More
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้อง ประชุม 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ บุคลากรใหม่สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพิ่มเติมได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Read More
Smart Team Smart Service

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Smart Team Smart Service”  ให้กับทีม Smart Service ของมหาวิทยาลัยที่ทำงานต้อนรับดูแล ประสานงาน และให้บริการนักศึกษา  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

Read More
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุมทำเองได้ด้วย Google Calendar สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ระบบจองห้องประชุม ทำเองได้ด้วย Google Calendar” เพื่อเผยแพร่ความรู้การสร้างห้องประชม ห้องสัมมนา ที่ต้องการทำระบบจอง ด้วย Google Calendar 7 กุมภาพันธ์ 2567 (10.00-11.30 น.) ห้อง 6-509 A ชั้น 5 อาคาร Student Center วิทยากร...

Read More
ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้

หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยครูสุริยเทพ และสำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้” หลักสูตรการอบรม 30 ชั่วโมง มีหัวข้อการอบรม จำนวน 5 โมดูล โดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะดำเนินการเปิดการอบรม โมดูล 3-4 จำนวน 2 รุ่น รายละเอียดดังตารางอบรมด้านล่างนี้  27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2567 (09.00-16.00...

Read More
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

เรียนรู้การใช้งานระบบ IDP สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ การใช้งานระบบ IDP”  ครั้งที่ 2  เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้วางแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอง และเรียนรู้การใช้งานระบบ IDP เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  5 มกราคม 2567 (09.00-11.30 น.) ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องนำข้อมูลไปถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ หัวข้อการเรียนรู้...

Read More

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X