การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center มีบุคลากรเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 112 คน

ดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่นี่..

สมรรถนะ : ทักษะทางวิชาการเฉพาะด้าน

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X