การบริการเหนือความคาดหมาย

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริการเหนือความคาดหมาย ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center มีบุคลากรเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 99 คน

สมรรถนะ : จิตสำนึกในการให้บริการ

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X