ปฏิทินการอบรม

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร

Personal Development Tool
Credit : Mook HRD

วิดีโอความรู้อื่นๆ
Training

"training is an investment in the future of your business"

Education

"education is the most powerful weapon which you can use to change the world"

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X