ข่าวประชาสัมพันธ์

ChatGPT

ChatGPT

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการอบรม "Prompt Engineering and Chat GPT" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Chat GPT ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย Prompt Engineering and ChatGPT…

Read More
2023 Innovative English

2023 Innovative English

สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "2023 Workshop of Innovative English Language Teaching for the 21st Century…

Read More
Outcome-based Education

Outcome-based Education

เรียนรู้ OBE กันเถอะ! การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดการอบรม หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education…

Read More
ประชุมบุคลากรประจำปี

ประชุมบุคลากรประจำปี

ประชุมบุคลากรประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดงานประชุมบุคลากรประจำปี 2566 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom…

Read More
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 3

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 3

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม  2566 ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์…

Read More
Innovative Education

Innovative Education

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สถาบัน Gen.Ed. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน "Innovative Education" ในหัวข้อการเสวนา Tranformative Learning  วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา…

Read More
Academic Presentation Skill

Academic Presentation Skill

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "Academic Presentation Skill" ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 1-605 ชั้น…

Read More
EMI รุ่น 5

EMI รุ่น 5

สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์" English Medium Instruction for University Professionals (EMI) รุ่น 5  ระหว่างวันที่…

Read More
KM

KM

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting IT'S TIME…

Read More
Active Learning

Active Learning

ด่วน รับจำนวนจำกัด การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดการอบรม หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learing เพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ในวันที่…

Read More
Chat GPT

Chat GPT

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดงานเสวนา "Chat GPT : Opportunities, Challenges, and the Way forward" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Chat GPT…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก

อบรมภายนอก มีค่าใช้จ่าย มาร่วมฝึกทักษะ พัฒนาสกิลให้เลเวลอัพไปด้วยกัน กับหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลาย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โปรแกรมฝึกอบรม ปี 2566 ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรและสมัครอบรมได้ที่นี่ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Read More

🚩กำหนดส่ง HRD-KR Form 66 ภายใน 30 มิ.ย.66 ขอบคุณค่ะ

X