ข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ห้องสมุด

สัปดาห์ห้องสมุด

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต  ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน "สัปดาห์ห้องสมุด" ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณอาคารหอสมุด โดยในงานจะมีการบรรยายพิเศษ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินทองต้องวางแผน…

Read More
อบรมภายนอก

อบรมภายนอก

โลกไม่หยุดนิ่ง... คุณเองก็อย่าหยุดพัฒนา!! ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว การหยุดนิ่งอยู่กับที่หมายถึงการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  AFAST โปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและเติมเต็มความรู้ พร้อมให้คุณก้าวทันทุกความท้าทาย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยไหน วัยเรียน: เสริมสร้างทักษะและความรู้เพื่อคว้าโอกาสทางการศึกษาวัยทำงาน: พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เติบโตในสายงานวัยเกษียณ: เรียนรู้สิ่งใหม่ เติมเต็มชีวิต พบกับความสุขAFAST ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์แบบ  อย่ารอช้า!!  เริ่มเรียนได้แล้วที่นี่ เรียน…

Read More
English Integration Day

English Integration Day

+++ รับสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน +++ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "กิจกรรมวันภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ" English Integration Day ในวันศุกร์ที่…

Read More
อบรมภายนอกมีค่าใช้จ่าย

อบรมภายนอกมีค่าใช้จ่าย

อบรมภายนอก มีค่าใช้จ่าย 1) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตร์ศึกษาอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 วันที่…

Read More
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 2

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้อง ประชุม 1-302 ชั้น 3…

Read More
Smart Team Smart Service

Smart Team Smart Service

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "Smart Team Smart Service"  ให้กับทีม Smart Service ของมหาวิทยาลัยที่ทำงานต้อนรับดูแล ประสานงาน และให้บริการนักศึกษา  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  ณ…

Read More
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุมทำเองได้ด้วย Google Calendar สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ระบบจองห้องประชุม ทำเองได้ด้วย Google Calendar" เพื่อเผยแพร่ความรู้การสร้างห้องประชม ห้องสัมมนา ที่ต้องการทำระบบจอง ด้วย Google Calendar…

Read More
ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้

ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้

หลักสูตร "ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยครูสุริยเทพ และสำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้" หลักสูตรการอบรม 30 ชั่วโมง มีหัวข้อการอบรม จำนวน 5 โมดูล…

Read More
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

เรียนรู้การใช้งานระบบ IDP สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ การใช้งานระบบ IDP"  ครั้งที่ 2  เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้วางแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอง และเรียนรู้การใช้งานระบบ IDP เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น …

Read More
การจัดการการเงินพื้นฐาน

การจัดการการเงินพื้นฐาน

เรียนรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ อดออมอย่างไร สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดการการเงินพื้นฐานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย" เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงินให้บุคลากรสามารถวางแผนการเงินให้กับตัวเองได้อย่างเป็นระเบียบ บริหารสภาพคล่อง และจัดสรรเงินออมได้ 12 มกราคม 2567 (09.00-16.00 น.) ห้อง…

Read More
เสวนาออนไลน์

เสวนาออนไลน์

เสวนาออนไลน์!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ... เรียนรู้ได้ง่ายๆ สบายกระเป๋า การใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน" โดยมีวิทยากร 3 หัวหน้าภาคแห่งวงการเทคโนโลยีการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนา งานจัดขึ้นในวันที่ 22…

Read More
รังสิตวิชาการ66

รังสิตวิชาการ66

รังสิตวิชาการ'66 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน รังสิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 และในส่วนงานของ RSU ACADEMIC CONFERENCE ได้จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมั่นคงในชีวิต" …

Read More

It's time to start your KM !!

X