ข่าวประชาสัมพันธ์

การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" ในหัวข้อ  แนวทางการเขียนผลงานหนังสือ/ ตำรา และการเขียนบทความวิจัย ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567  ณ ห้อง 6-200 ชั้น…

Read More
การบริการเหนือความคาดหมาย

การบริการเหนือความคาดหมาย

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริการเหนือความคาดหมาย"  ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันที่ 28 พฤษภาคม  2567  ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center…

Read More
ประชุมบุคลากรประจำปี 2567

ประชุมบุคลากรประจำปี 2567

ประชุมบุคลากรประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดงานประชุมบุคลากรประจำปี 2567 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566  หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Read More
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 3

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 3

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Read More
2024 Innovative English

2024 Innovative English

สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "2024 Workshop of Innovative English Language Teaching for the 21st Century…

Read More
Active Learning

Active Learning

หลักสูตร "Active Learning" ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา" พุธ 27 มีนาคม 2567…

Read More
สัปดาห์ห้องสมุด

สัปดาห์ห้องสมุด

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต  ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน "สัปดาห์ห้องสมุด" ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณอาคารหอสมุด โดยในงานจะมีการบรรยายพิเศษ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินทองต้องวางแผน…

Read More
อบรมภายนอก

อบรมภายนอก

โลกไม่หยุดนิ่ง... คุณเองก็อย่าหยุดพัฒนา!! ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว การหยุดนิ่งอยู่กับที่หมายถึงการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  AFAST โปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและเติมเต็มความรู้ พร้อมให้คุณก้าวทันทุกความท้าทาย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยไหน วัยเรียน: เสริมสร้างทักษะและความรู้เพื่อคว้าโอกาสทางการศึกษาวัยทำงาน: พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เติบโตในสายงานวัยเกษียณ: เรียนรู้สิ่งใหม่ เติมเต็มชีวิต พบกับความสุขAFAST ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์แบบ  อย่ารอช้า!!  เริ่มเรียนได้แล้วที่นี่ เรียน…

Read More
English Integration Day

English Integration Day

+++ รับสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน +++ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "กิจกรรมวันภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ" English Integration Day ในวันศุกร์ที่…

Read More
อบรมภายนอกมีค่าใช้จ่าย

อบรมภายนอกมีค่าใช้จ่าย

อบรมภายนอก มีค่าใช้จ่าย 1) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตร์ศึกษาอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 วันที่…

Read More
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 2

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้อง ประชุม 1-302 ชั้น 3…

Read More
Smart Team Smart Service

Smart Team Smart Service

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "Smart Team Smart Service"  ให้กับทีม Smart Service ของมหาวิทยาลัยที่ทำงานต้อนรับดูแล ประสานงาน และให้บริการนักศึกษา  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  ณ…

Read More

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X