เทคนิคการสร้างและบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการสร้างและบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

วิทยากร อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล

สมรรถนะ

  1. การทำงานเป็นทีม
  2. ความรับผิดชอบในงาน

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X