ปฐมนิเทศการอบรม HRD002

สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดงานปฐมนิเทศการอบรม “ภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากร” English Online for Admin Staff : HRD002 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

วิทยากรผู้ดูแลระบบ : Aj. Gary Ambito Torremucha อาจารย์ประจำสถาบันภาษาอังกฤษ

สมรรถนะ

  1. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X