การจัดการเรียนรู้

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้” โมดูลที่ 3 : การจัดการเรียนรู้ หลักสูตร 6 ชั่วโมง จัดอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1-705 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชิดชไม วิสุตกุล จากวิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 55 คน

สมรรถนะ : ความสามารถและเทคนิคในการสอน และการถ่ายทอด

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ ..
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-2WABYoIuX4YX1pMn6_n0NbCZlezf1xu

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X