การวัดและการประเมินผล

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้” โมดูลที่ 4 : การวัดและการประเมินผล หลักสูตร 6 ชั่วโมง จัดอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รุ่นที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1-702 และ 1-705 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิบูลย์ ตัญญบุตร จากวิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 52 คน

สมรรถนะ : ความสามารถและเทคนิคในการสอน และการถ่ายทอด

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ ..
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-4mWDZRBoMg55SBHtfgwtDmo3Sb-OuOb

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X