ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2

สำนักงานบุคคล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Auditorium 11-101 ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร มีบุคลากรใหม่เข้าร่วมงาน จำนวน 70 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณกสิณ จันทร์เรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณสมญา แชมเบอร์ส ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล และ ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม

สมรรถนะ : การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ , ความรู้ในกฎระเบียบและข้อบังคับ

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X