ข่าวประชาสัมพันธ์

wood, desktop, paper-3240764.jpg
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ท่านสามารถดาวโหลดแ…….

tea time, reading, poetry-3240766.jpg
งานนโยบายและแผน

ท่านสามารถดาวโหลดแบบรายงาน……..

meeting, adults, business-4784909.jpg
งานวิจัยสถาบัน

บลาบลา….

รายงาน...

วิทยาลัย/ คณะ/ สถาบัน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ไฮเทค
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
อาร์ต
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

รายงาน ....

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X