ประชุมบุคลากรประจำปี

ประชุมบุคลากรประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดงานประชุมบุคลากรประจำปี 2566 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

1) บุคลากรเข้าร่วมประชุม Onsite ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ จะต้องแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม**
2) หรือสามารถเข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Zoom Meeting
แจ้งชื่อเข้าร่วมงานประชุมบุคลากรได้ที่นี่

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X