พัฒนาศักยภาพ ด้านการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพด้ารการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

วิทยากร คุณบุญจิรา  ชลธารนที  นักจิตวิทยา  หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

สมรรถนะ

  1. ทักษะการให้คำปรึกษา

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X