หลักสูตร“Full Stack Blockchain Developer on xCHAIN” นักพัฒนาโปรแกรมด้านบล็อกเชน

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร“Full Stack Blockchain Developer on xCHAIN”    นักพัฒนาโปรแกรมด้านบล็อกเชน ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 5-335 ชั้น 3 อาคารวิษณุรัตน์

วิทยากร : ผศ.ดร.ธรรณพ  อารีพรรค และ ผศ.ดร.กานต์ ศิริวิทย์

สมรรถนะ

  1. ทักษะความรู้เฉพาะทาง

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X