ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานภายในองค์กร

สำนักงานพัฒนาบุคคล ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานภายในองค์กร วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 1-605 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

วิทยากร อ.ปวริศร ซ่อมศิลป์ และ อ.วิษณุพงศ์ สุขสาคร

สมรรถนะ

  1. ความรับผิดชอบในงาน
  2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่… คลิก

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X