ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3

สำนักงานบุคคล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มีบุคลากรใหม่เข้าร่วมงาน จำนวน 25 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณกสิณ จันทร์เรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณเพ็ญนภา กุลกานต์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล และ ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม

สมรรถนะ : การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ , ความรู้ในกฎระเบียบและข้อบังคับ

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X