เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ” วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้รับเกียรติจาก อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 56 คน

สมรรถนะ : ความรับผิดชอบในงาน และมุ่งผลสัมฤทธิ์

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X