เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง

สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง :การเขียนโค้ดสำหรับผู้เริ่มต้น” วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6-509A ชั้น 5 อาคาร Student Center ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 27 คน

สมรรถนะ : ทักษะด้านการปรับตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Adaptation)

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X