การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น 2

สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการอบรม ” โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่ 2 ” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting มีบุคลากรสนใจผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 85 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา อ.บุญจิรา ชลธารนที นักจิตวิทยาประจำหน่วยสุขภาพจิต สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

สมรรถนะ : ความสามารถด้านการให้คำปรึกษา

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X