ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1

สำนักงานบุคคล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง Auditorium 11-101 ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร มีบุคลากรใหม่เข้าร่วมงาน จำนวน 51 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณกสิณ จันทร์เรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณสมญา แชมเบอร์ส ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล และ ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม

สมรรถนะ : การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ , ความรู้ในกฎระเบียบและข้อบังคับ

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X