กิจกรรมวันภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการอบรม “กิจกรรมวันภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ” (English Integration Day) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 62 คน

สมรรถนะ : การทำงานเป็นทีม, ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สามารถ Download เอกสารประกอบการอบรมได้ที่เมนู Download หรือ CLICK HERE

*** รูปภาพ เพิ่มเติม ดูได้ที่นี่ *** CLICK HERE

* สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติม ผ่านอีเมล RSU เท่านั้น *

Loading

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X