English Integration Day

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการอบรม “English Integration Day” วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ทีมวิทยากร จากภาควิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์

สมรรถนะ

  1. ความรับผิดชอบในงาน
  2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

*** รูปภาพ เพิ่มเติม ดูได้ที่นี่ ** คลิก

* สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติม ผ่านอีเมล RSU เท่านั้น *

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X