รังสิตวิชาการ66

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน “รังสิตวิชาการ’66” เปิดเวทีเสวนาการศึกษา RSU Academic Conference  หัวข้อ “การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมั่นคงในชีวิต” ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้เปิดงาน  ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา  นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  นางสาวจารุชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)  ดร.ไฟโรส อยู่เป็นสุข  ผู้จัดการ โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ และ ผศ.ดร. วัลลภา เฉลิมวงศาเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครูสุริยเทพ เป็นผู้ดำเนินรายการ   ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลดีเด่น 3 ด้าน ได้แก่ ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารการศึกษา  ผลงานในการขอวิทยฐานะ และผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น 13 ผลงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องสุริยเทพ อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ  มหาวิทยาลัยรังสิต

16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องสุริยเทพ ชั้น 1 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ

ดูข้อมูล รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://vichakan.rsu.ac.th/

#เวทีเสวนาการศึกษา

Loading

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X