2023 Innovative English

สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “2023 Workshop of Innovative English Language Teaching for the 21st Century and Beyond”  ระหว่างวันที่ 1, 2, 6, 7, 9 มิถุนายน  2566 ณ ห้อง 1-605 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

** เริ่มอบรม 1 มิถุนายน 66 **

หลักสูตร 30 ชม. อบรมทั้งวัน (5 วัน)

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 25 คน
>>> หมดเขตรับสมัคร 19 พฤษภาคม 66 <<<

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X