apear

สัปดาห์ห้องสมุด

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต  ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน “สัปดาห์ห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณอาคารหอสมุด โดยในงานจะมีการบรรยายพิเศษ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินทองต้องวางแผน ตอนคุยฟุ้งเรื่องเงินทอง “Money Talk เรียนรู้การใช้เงินให้เป็น” 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง Study Room ชั้น 1 อาคารหอสมุด สมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่นี่ รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น !! หมดเขตรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 67 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… สำนักหอสมุด โทร. 3465, 3463 หรือ สำนักงานพัฒนาบุคคล  โทร. 5940-41 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

Loading

อบรมภายนอก

โลกไม่หยุดนิ่ง… คุณเองก็อย่าหยุดพัฒนา!! ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว การหยุดนิ่งอยู่กับที่หมายถึงการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  AFAST โปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและเติมเต็มความรู้ พร้อมให้คุณก้าวทันทุกความท้าทาย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยไหน วัยเรียน: เสริมสร้างทักษะและความรู้เพื่อคว้าโอกาสทางการศึกษาวัยทำงาน: พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เติบโตในสายงานวัยเกษียณ: เรียนรู้สิ่งใหม่ เติมเต็มชีวิต พบกับความสุข AFAST ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์แบบ  อย่ารอช้า!!  เริ่มเรียนได้แล้วที่นี่ เรียน CLICK HERE !!  เริ่มเรียนได้แล้วที่นี่ https://pmddata.teachable.com/นอกจากนี้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/phonlamuengdee #SCB #SCBAcademy #PMAT #AFAST #digitalskill  #selfmasteryskill  #cognitiveskill #teamcollaborationskillPhotoCredit ขอขอบคุณ : https://pmddata.teachable.com/ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

English Integration Day

+++ รับสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน +++ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กิจกรรมวันภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ” English Integration Day ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301  ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. * สุภาพสตรีกรุณาสวมใส่ กางเกงและรองเท้าผ้าใบ ในการทำกิจกรรมค่ะ * หมดเขตรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 67 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… สำนักงานพัฒนาบุคคล  โทร. 5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ “the never ending chance to improve …

English Integration Day Read More »

Loading

อบรมภายนอกมีค่าใช้จ่าย

อบรมภายนอก มีค่าใช้จ่าย 1) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตร์ศึกษาอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่นี่ 2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่นี่ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้อง ประชุม 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ บุคลากรใหม่สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพิ่มเติมได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

Smart Team Smart Service

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Smart Team Smart Service”  ให้กับทีม Smart Service ของมหาวิทยาลัยที่ทำงานต้อนรับดูแล ประสานงาน และให้บริการนักศึกษา  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

Loading

ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุมทำเองได้ด้วย Google Calendar สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ระบบจองห้องประชุม ทำเองได้ด้วย Google Calendar” เพื่อเผยแพร่ความรู้การสร้างห้องประชม ห้องสัมมนา ที่ต้องการทำระบบจอง ด้วย Google Calendar 7 กุมภาพันธ์ 2567 (10.00-11.30 น.) ห้อง 6-509 A ชั้น 5 อาคาร Student Center วิทยากร : ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ หัวข้อการอบรม การสร้างห้องประชุม ห้องสัมมนา ที่ต้องการทำระบบจอง กำหนด Slot หรือ ช่องเวลาที่ต้องการให้มีการจองในแต่ละสัปดาห์ การกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการจอง และสิ่งที่ผู้จองต้องดำเนินการ การแชร์ Link สำหรับใช้ในการจอง สมัครอบรมได้ที่นี่ รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น ภายในวันที่ 31 มกราคม …

ระบบจองห้องประชุม Read More »

Loading

ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้

หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยครูสุริยเทพ และสำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้” หลักสูตรการอบรม 30 ชั่วโมง มีหัวข้อการอบรม จำนวน 5 โมดูล โดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะดำเนินการเปิดการอบรม โมดูล 3-4 จำนวน 2 รุ่น รายละเอียดดังตารางอบรมด้านล่างนี้  27 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2567 (09.00-16.00 น.)ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์อายุงาน 1-5 ปีรับสมัครรุ่นละ 40 คน รายละเอียดหลักสูตร ส่งแบบตอบรับได้ที่ … สำนักงานพัฒนาบุคคล ห้อง 1-401 ชั้น 4 หรือโทรสาร 5942 หรือ e-Mail : …

ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ Read More »

Loading

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

เรียนรู้การใช้งานระบบ IDP สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ การใช้งานระบบ IDP”  ครั้งที่ 2  เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้วางแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอง และเรียนรู้การใช้งานระบบ IDP เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  5 มกราคม 2567 (09.00-11.30 น.) ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องนำข้อมูลไปถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ หัวข้อการเรียนรู้ แผนพัฒนารายบุคคล สมรรถนะมหาวิทยาลัยรังสิต เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ความจำเป็นของ IDP วิธีการใช้งานระบบ IDP กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน  ผู้เข้าอบรม จะต้องนำข้อมูลไปถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ วิทยากร ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคล  นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครอบรมได้ที่นี่ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 สมัครเข้าอบรม หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

การจัดการการเงินพื้นฐาน

เรียนรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ อดออมอย่างไร สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการการเงินพื้นฐานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงินให้บุคลากรสามารถวางแผนการเงินให้กับตัวเองได้อย่างเป็นระเบียบ บริหารสภาพคล่อง และจัดสรรเงินออมได้ 12 มกราคม 2567 (09.00-16.00 น.) ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้เข้าร่วมการอบรม จะต้องทำกิจกรรมในช่วงบ่ายด้วย วิทยากร : โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money Coach) และทีมงาน หัวข้อการอบรม หลักการจัดการเงินส่วนบุคคล หลักการจัดการรายได้ กการวางแผนการจัดการภาระหนี้ การวางแผนการออม การวางแผนลงทุนและสะสมเงินเพื่อการเกษียณ สมัครอบรมได้ที่นี่ รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน เท่านั้น ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

It's time to start your KM !!

X