apear

การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในหัวข้อ  แนวทางการเขียนผลงานหนังสือ/ ตำรา และการเขียนบทความวิจัย ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567  ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center 25 มิถุนายน 2567 13.00-16.00 น. วิทยากร ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วีระ สมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา ว่องไวลิขิต วัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบแนวทางการเขียนหนังสือ/ตำรา เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม-ตอบปัญหาที่เป็นประเด็นข้อสงสัย สมัครอบรมได้ที่นี่ รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

Loading

การบริการเหนือความคาดหมาย

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริการเหนือความคาดหมาย”  ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันที่ 28 พฤษภาคม  2567  ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center 28 พฤษภาคม 2567 13.30-15.30 น. วิทยากร อ. กฤศ แก้วประเสริฐ  จาก Gen I Intention Co.,Ltd. หัวข้อการอบรม ความสำคัญของงานบริการและตัวอย่างองค์กรที่ใช้งานบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทัศนคติมุมมองและคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ควรมี แนวคิดและความคาดหวังของผู้รับบริการที่พนักงานผู้ให้บริการต้องรู้ 1 ความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ 3.2 ความมั่นใจ 3.3 สิ่งที่สามารถจับต้องได้ 3.4 ความใส่ใจ 3.5 วิธีการตอบสนองต่อลูกค้า การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และปัญหาเฉพาะหน้าของลูกค้า หรือผู้รับบริการ วงจรการปรับปรุงการบริการและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการ สมัครอบรมได้ที่นี่ รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

Loading

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 3

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

2024 Innovative English

สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “2024 Workshop of Innovative English Language Teaching for the 21st Century and Beyond”  ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  ** เริ่มอบรม 29-31 พฤษภาคม 67 ** อบรมทั้งวัน (3 วัน) รายละเอียดหลักสูตร สมัครอบรมได้ที่นี่ กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 15 คน >>> หมดเขตรับสมัคร 3 พฤษภาคม 66 <<< หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

Active Learning

หลักสูตร “Active Learning” ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา” พุธ 27 มีนาคม 2567 (08.30-16.30 น.)ห้อง 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ผู้สนใจทั่วไป รับสมัครเพิ่มเติมจำนวน 30 ท่าน !! วิทยากร ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  สมัครอบรมได้ที่นี่ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

สัปดาห์ห้องสมุด

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต  ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน “สัปดาห์ห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณอาคารหอสมุด โดยในงานจะมีการบรรยายพิเศษ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินทองต้องวางแผน ตอนคุยฟุ้งเรื่องเงินทอง “Money Talk เรียนรู้การใช้เงินให้เป็น” 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง Study Room ชั้น 1 อาคารหอสมุด ขออภัยมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วค่ะ รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น !! หมดเขตรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 67 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… สำนักหอสมุด โทร. 3465, 3463 หรือ สำนักงานพัฒนาบุคคล  โทร. 5940-41 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

Loading

อบรมภายนอก

โลกไม่หยุดนิ่ง… คุณเองก็อย่าหยุดพัฒนา!! ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว การหยุดนิ่งอยู่กับที่หมายถึงการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  AFAST โปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและเติมเต็มความรู้ พร้อมให้คุณก้าวทันทุกความท้าทาย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยไหน วัยเรียน: เสริมสร้างทักษะและความรู้เพื่อคว้าโอกาสทางการศึกษาวัยทำงาน: พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เติบโตในสายงานวัยเกษียณ: เรียนรู้สิ่งใหม่ เติมเต็มชีวิต พบกับความสุข AFAST ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์แบบ  อย่ารอช้า!!  เริ่มเรียนได้แล้วที่นี่ เรียน CLICK HERE !!  เริ่มเรียนได้แล้วที่นี่ https://pmddata.teachable.com/นอกจากนี้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/phonlamuengdee #SCB #SCBAcademy #PMAT #AFAST #digitalskill  #selfmasteryskill  #cognitiveskill #teamcollaborationskillPhotoCredit ขอขอบคุณ : https://pmddata.teachable.com/ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

English Integration Day

+++ รับสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน +++ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กิจกรรมวันภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ” English Integration Day ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301  ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. * สุภาพสตรีกรุณาสวมใส่ กางเกงและรองเท้าผ้าใบ ในการทำกิจกรรมค่ะ * หมดเขตรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 67 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… สำนักงานพัฒนาบุคคล  โทร. 5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ “the never ending chance to improve …

English Integration Day Read More »

Loading

อบรมภายนอกมีค่าใช้จ่าย

อบรมภายนอก มีค่าใช้จ่าย 1) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตร์ศึกษาอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่นี่ 2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่นี่ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X