English Integration Day

> เปลี่ยนวันอบรมเป็น 2 มีนาคม 66 <

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กิจกรรมวันภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ” English Integration Day ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301  ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

+++ รับสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน +++

สุภาพสตรีกรุณาสวมใส่กางเกงในการทำกิจกรรม


รับสมัคร...
บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 100 คน >>> หมดเขตรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 66 นี้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… สำนักงานพัฒนาบุคคล  โทร. 5940