สัปดาห์ห้องสมุด

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต  ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน สัปดาห์ห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณอาคารหอสมุด โดยในงานจะมีการบรรยายพิเศษ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินทองต้องวางแผน ตอนคุยฟุ้งเรื่องเงินทอง
"Money Talk เรียนรู้การใช้เงินให้เป็น"

6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง Study Room ชั้น 1 อาคารหอสมุด
รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น !! หมดเขตรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 67

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… สำนักหอสมุด โทร. 3465, 3463 หรือ สำนักงานพัฒนาบุคคล  โทร. 5940-41

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X