ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการประชุมให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)” และพิธีมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565 

แนวปฏิบัติที่ดี Good Practice

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร Student Center 

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X