ความโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ และการนั่งสมาธิ (ออนไลน์)

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล จัดโครงการบรรยายธรรมะ เรื่อง “ความโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์”  และการนั่งสมาธิ (ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-14.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 

สมรรถนะ 

  • จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์

วิทยากร

พระใบฎีกา วิษณุ ฐานุตตโร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดทุ่งหนองอ้อ  จ.ปราจีนบุรี

ขอขอบคุณ ศูนย์ RSU Cyber University ผู้สนับสนุนการจัดอบรมออนไลน์

Loading

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X