ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก

📣 อบรมภายนอก มีค่าใช้จ่าย

สมาคมเครือข่าวการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System)
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น.

อาจารย์หรือบุคลากรท่านใดที่สนใจ สามารถสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X