ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก

📣 อบรมภายนอก มีค่าใช้จ่าย

มาร่วมฝึกทักษะ พัฒนาสกิลให้เลเวลอัพไปด้วยกัน👍 กับหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลาย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อย่าลืม กรอกข้อมูล IDP ...

X