2024 Innovative English

สถาบันภาษาอังกฤษ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “2024 Workshop of Innovative English Language Teaching for the 21st Century and Beyond”  ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

** เริ่มอบรม 29-31 พฤษภาคม 67 **

อบรมทั้งวัน (3 วัน)

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 15 คน
>>> หมดเขตรับสมัคร 3 พฤษภาคม 66 <<<

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X