ประชุมบุคลากรประจำปี 2567

ประชุมบุคลากรประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดงานประชุมบุคลากรประจำปี 2567 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X