rsu

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 3

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

สัปดาห์ห้องสมุด

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต  ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน “สัปดาห์ห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณอาคารหอสมุด โดยในงานจะมีการบรรยายพิเศษ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินทองต้องวางแผน ตอนคุยฟุ้งเรื่องเงินทอง “Money Talk เรียนรู้การใช้เงินให้เป็น” 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง Study Room ชั้น 1 อาคารหอสมุด ขออภัยมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วค่ะ รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น !! หมดเขตรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 67 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… สำนักหอสมุด โทร. 3465, 3463 หรือ สำนักงานพัฒนาบุคคล  โทร. 5940-41 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ #อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง

Loading

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้อง ประชุม 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ บุคลากรใหม่สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพิ่มเติมได้ที่ คุณนิษฐา โทร.5940 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

รังสิตวิชาการ66

รังสิตวิชาการ’66 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน รังสิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 และในส่วนงานของ RSU ACADEMIC CONFERENCE ได้จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมั่นคงในชีวิต”  เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีนำเสนอผลงานให้กับครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา 16 พฤศจิกายน 2566 (09.00-12.30 น.) ห้องสุริยเทพ ชั้น 1 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมงาน วิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ละ 1-2 ท่าน ลงชื่อเข้าร่วมงาน ลงชื่อเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

Loading

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X