เสวนาออนไลน์

📣 เสวนาออนไลน์!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ...
เรียนรู้ได้ง่ายๆ สบายกระเป๋า

การใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน” โดยมีวิทยากร 3 หัวหน้าภาคแห่งวงการเทคโนโลยีการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนา งานจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00-21.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

ท่านใดที่สนใจ รีบสมัครด่วน !!

#อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง#HRDRSU

ขณะนี้ ปิดระบบ IDP เพื่อประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566

X