Academic Presentation Skill

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Academic Presentation Skill”
 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 1-605 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

3 เมษายน 66 : 13.30-16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต
ด่วน!! รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน เท่านั้น!!
หมดเขตรับสมัคร 24 มีนาคม 66

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X