ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุมทำเองได้ด้วย Google Calendar

สำนักงานพัฒนาบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ระบบจองห้องประชุม ทำเองได้ด้วย Google Calendar” เพื่อเผยแพร่ความรู้การสร้างห้องประชม ห้องสัมมนา ที่ต้องการทำระบบจอง ด้วย Google Calendar

7 กุมภาพันธ์ 2567 (10.00-11.30 น.) ห้อง 6-509 A ชั้น 5 อาคาร Student Center
วิทยากร : ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
หัวข้อการอบรม
  • การสร้างห้องประชุม ห้องสัมมนา ที่ต้องการทำระบบจอง
  • กำหนด Slot หรือ ช่องเวลาที่ต้องการให้มีการจองในแต่ละสัปดาห์
  • การกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการจอง และสิ่งที่ผู้จองต้องดำเนินการ
  • การแชร์ Link สำหรับใช้ในการจอง
รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X