เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง

เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง : การเขียนโค้ดสำหรับผู้เริ่มต้น

มาเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดเบื้องต้นกันค่ะ …  ด้วยหลักสูตร “เปิดประตูสู่โลกของโปรแกรมมิ่ง : การเขียนโค้ดสำหรับผู้เริ่มต้น” การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี มาบรรยายให้ความรู้  ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 6-509A ชั้น 5  อาคาร Student Center  

27 ตุลาคม 2566 (08.30-12.00 น.)

 • แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 • ประโยชน์และความสำคัญของการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
 • โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม
 • ตัวแปนและประเภทข้อมูลพื้นฐาน
 • การประกาศและใช้ตัวแปร
 • การดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • การใช้คำสั่งเงื่อนไข
 • การใช้ลูปในการทำงานซ้ำ
 • ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา รวมถึงการจัดการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 • บุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • ไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโค้ด
 • เรียนรู้ผ่านโปรแกรม Visual Studio Code 
ด่วน!! รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น!!

อย่าหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง #HRDRSU

IDP ผู้พิจารณา/อนุมัติ ข้อมูล

X